91 754 41 09 indensa@indensa.com

S9000-10                    9000-10

s9000-10                                                                                                   9000-10 ( Maletín vacío para 36 instrumentos)

Maletín con 36 instrumentos básicos

Contenido: 0100-1, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-51A, 0100-67A, 0100-79, 0100-145, 0100-151, 0100-33,

0100-7, 0100-68, 0480-1, 0480-5, 0200-1, 0201-1, 0201-2, 0201-3, 0304-2TC, 0335-1, 0435-14TC, 0446-14TC,

0601-2, 0700-23, S2002-6,  2101, MV1807-08, MV1807-12, MV1807-14, MV1850-M9, 1700-1, 1700-2, 1200-2,

1204-2, 1208-2, 1102-2, MV2000-1, MV2000-2, 2801-L3, 2803-U3, 9000-10

S9000-11                      9000-11

S9000-11                                                                                                     9000-11 ( Maletín vacío para 35 instrumentos)

Maletín con 35 instrumentos básicos para cirugía oral

Contenido: 0304-1, 0304-2, 0304-3, 0335-1, 0352, 0350-3, 0350-5A, 0405-14TC, 0415-15TC, 0425-16TC, 0435-14TC,

0430-17, 0446-14TC, 2616-1, 0620-1, 0622-1, 0624-1, 0630-1, 0630-2, MV1850-M9, MV1850-GF, MV1851-PR3,

MV2000-1, MV2000-2,MV2000-3,MV2000-4,MV2001-85,MV2001-86,MV2001-87,MV2001-88.